Sportmassage

Sport eist vaak zware belastingen van het lichaam. Als voorbereiding op en herstel na belasting heeft sportmassage een belangrijke plaats ingenomen in het leven van een sportvrouw / -man. Niet alleen voor de topsporter, maar ook voor alle andere sportbeoefenaars is sportmassage van essentieel belang.

Sportmassage